ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Chúng tôi xây dựng văn hóa công ty giống như gia đình, cùng làm việc, cùng phát triển, cùng tạo dựng giá trị cho bản thân và hướng đến cộng đồng. Chúng tôi không chỉ làm việc mà sống với công việc. Chúng tôi không xem công việc là trên hết nhưng xem trách nhiệm với khách hàng là trên hết.

Chúng tôi quan tâm xây dựng thái độ làm việc của nhân sự với khách hàng đi kèm chuyên môn phải được rèn luyện và nâng cao mỗi ngày nhờ sự học tập và trao dồi trong từng công việc. Chúng tôi quan tâm đến việc cử nhân sự đi học nâng cao chuyên môn để ngày càng nâng cao giá trị của công ty cho khách hàng.

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

DƯ QUỐC CHÍ

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TẤN KHA

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Graphic Design, chịu trách nhiệm lên ý tưởng, sáng tạo, thiết kế các ấn phẩm, bộ nhận diện thương hiệu, website, quảng cáo v.v.. để truyền tải thông điệp, ý nghĩa, nâng cao giá trị nhận thức thương hiệu đến với khách hàng.