Thi công hoàn thiện sân khấu và pop-up cắt CNC tại Vivocity Quận 7, HCM

Mekong Pro M&M lặn lội đi thi công hoàn thiện sân khấu và pop-up cắt CNC tại Vivocity Quận 7, HCM