Skip to content Skip to footer

Chúc mừng Đại Hội Toàn Thể Hội Viên Lần V (2022-2027) của Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP Cần Thơ – CBA thành công tốt đẹp!

Chúc mừng 18 thành viên Ban chấp hành/ Ban kiểm soát và 1 cố vấn nhiệm kỳ V (2022-2027) của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ (CBA) đã được tín nhiệm và bầu cử của toàn thể Đại Hội.

Mekong Pro M&M hân hạnh đồng hành với công tác truyền thông của Đại Hội.

Mekong Pro M&M