Phim quảng cáo

Viral Clip

https://youtu.be/kp3O2uoODqchttps://youtu.be/lprJm68clAQhttps://www.youtube.com/watch?v=QZUCma-lgmMhttps://www.youtube.com/watch?v=GhNgkSjDLEg

TVC – Mekong Pro

TVC LÀ GÌ? TVC quảng cáo là cụm từ viết tắt của (Television Commercials). Một loại hình quảng cáo bằng hình ảnh, giới