Skip to content Skip to footer

Trưởng Phòng Thiết Kế

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Graphic Design, chịu trách nhiệm lên ý tưởng, sáng tạo, thiết kế các ấn phẩm, bộ nhận diện thương hiệu, website, quảng cáo v.v.. để truyền tải thông điệp, ý nghĩa, nâng cao giá trị nhận thức thương hiệu đến với khách hàng.