Skip to content Skip to footer

Nguyễn Tấn Kha

Trưởng Phòng Thiết Kế

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Giám Đốc