Skip to content Skip to footer

Giám Đốc

Thạc sĩ, Giảng viên Đại học.
Kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh & marketing.

Từng tổ chức và triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế cho Trường Đại học Nam Cần Thơ.