Skip to content Skip to footer

Vừa qua, giải cầu lông Tynsport mở rộng 2022 tranh giải Revilo Việt Nam đã được diễn ra. Mekong Pro rất vinh dự khi trở thành đơn vị livestream cho giải đấu này.

Tại giải đấu, các vận động viên tranh tài ở các nội dung: Đơn nam, Đôi nam.

Chúc mừng giải đấu thành công rực rỡ

️Chúc mừng các đội thắng giải

Một vài hình ảnh ekip nhà Mekong Pro M&M livestream cho GIẢI CẦU LÔNG TYNSPORT MỞ RỘNG NĂM 2022 TRANH GIẢI REVILO VIỆT NAM

Mekong Pro M&M