GIẢI PHÁP MARKETING

CÁC DỊCH VỤ MARKETING TẠI MEKONG PRO

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING

Định hướng xây dựng và cách thực thi chiến lược marketing hiệu quả từ những đơn vị có kinh nghiệm trong nghề.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING A - Z

Hoạch định từng bước cụ thể để thực hiện mục tiêu kinh doanh

DIGITAL
MARKETING

Dịch vụ SEO, Google Ads, Facebook Ads, Dịch vụ chăm sóc Fanpage, thiết kế banner….

KOL: BÀI VIẾT
& LIVESTREAM

Định hướng xây dựng và cách thực thi chiến lược marketing hiệu quả từ những đơn vị có kinh nghiệm trong nghề.

NGHIÊN CỨU
THỊ TRƯỜNG

Hoạch định từng bước cụ thể để thực hiện mục tiêu kinh doanh

THIẾT KẾ
ĐỒ HỌA

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu, thiết kế các ấn phẩm online, in ấn các ấn phẩm marketing…

IN ẤN

In ấn các ấn phẩm marketing…